Historia szkoły
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - - Witamy na naszej stronie
Historia szkoły 

 

Liceum Ogólnokształcące w Sobótce powstało w 1994 r. z inicjatywy Rady Miejskiej Sobótki. Ówczesny burmistrz miasta Eugeniusz Cieleń dołożył wiele starań, aby budynek po byłym ośrodku zdrowia przystosować do potrzeb oświatowych. I chociaż przez pierwsze trzy miesiące zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, to uroczystego otwarcia szkoły dokonano 5 września 1994 r. przy asyście kuratora oświaty we Wrocławiu Grażyny Cupaila Tomaszewskiej.
          Nowa placówka oświatowa od razu wpisała się pozytywnym akcentem w krajobraz miasta. Nauczyciele i młodzież na każdym kroku starali się udowadniać pozytywny sens uruchomienia szkoły średniej w mieście. Wielu rodziców zaufało kadrze nauczycielskiej posyłając swoje dzieci do nowego liceum, i nie zawiodło się. Nowa szkoła w swoim programie wychowawczym postawiła na zapewnienie maksimum bezpieczeństwa młodzieży, bliski kontakt z rodzicami, brak anonimowości w kontaktach uczeń - nauczyciel.
          W ofercie edukacyjnej zaproponowano młodzieży zajęcia plenerowe w Ślężańskim Parku Krajobrazowym, kształtowanie ducha przedsiębiorczości, bezpośredni kontakt z komputerem, zajęcia w pracowni artystycznej Aliny Domańskiej oraz udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Tradycją stały się coroczne eskapady na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Poznania.
          Szkoła postawiła na szeroką znajomość języków obcych i jako nieliczna z małych szkół przedstawiła uczniom bogaty wybór kształcenia językowego w czterech językach. Nasza młodzież zdobywa solidne podstawy języka angielskiego zarówno w systemie stacjonarnym jak i pozalekcyjnym na zajęciach kursowych szkoły "Poliglota". Ofertą dodatkową do wyboru, jako drugi język obcy, są języki: niemiecki i francuski. Ponieważ nasz kraj wywodzi się ze Słowian, wychodzimy z założenia, że absolwent liceum powinien również w stopniu podstawowym znać język rosyjski.
          Nasi uczniowie są laureatami stypendium Premiera: Joanna Berbas, Wojciech Magnucki, Sabina Dolińska, Olimpia Liberska, Przemysław Ryba, Andrzej Michalak, Bożena Balińska. Jest to wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce. 
Za osiągnięcia artystyczne stypendium Fundacji Nadzieja i Pomoc otrzymali: Anna Brzozowska i Bolesław Darul. 
          Prestiżowe stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne otrzymywał Wojciech Magnucki.
Jesteśmy szkołą, która zachęca młodzież do udziału w konkursach. Efektem tej pracy jest między innymi wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim w konkursie "Rodzina w wirach historii". 
          Z dużym powodzeniem szkoła realizuje współpracę zagraniczną. Mamy swoich partnerów w Rudaminie k/Wilna na Litwie, w Budapeszcie na Węgrzech, w Emden i Borken w Niemczech. Współpracujemy także z II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy.
          W dobie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym od roku szkolnego 2002/2003 liceum przekształciło się w Powiatowy Zespół Szkół nr 3, w skład, którego wchodzą liceum ogólnokształcące i liceum profilowane. Liceum ogólnokształcące kształci w profilu akademickim z rozszerzoną paletą przedmiotów humanistycznych, natomiast w liceum profilowanym kształcenie odbywa się w dwóch profilach: usługowo - gospodarczym z nachyleniem turystycznym i zarządzania informacją.
Od roku 2000 w naszej szkole otwarto Technikum o profilu informatycznym i obsługi turystycznej.

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski absolwent zdobędzie umiejętności:

 • projektowania i tworzenia systemów baz danych
 • obsługi komputerów w różnych systemach operacyjnych
 • przeprowadzania prac optymalizacyjnych oprogramowania
 • konfigurowania sprzętu komputerowego
 • tworzenia aplikacji oraz interaktywnych stron www

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski absolwent zdobędzie umiejętności:

 • opracowywania programów imprez turystycznych
 • organizowania imprez turystycznych
 • przygotowywania ofert turystycznych
 • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
 • promowania usług przedsiębiorstwa
 • udzielania informacji turystycznej
 • prowadzenia własnych firm

Ponadto uczniowie technikum mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w kursach zawodowych (np. obsługa profesjonalnych programów komputerowych, barista, kurs barmański). Wszystko to dzięki uczestnictwu w unijnych projektach: Dolnośląska e-szkoła i Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.