Technikum klasa informatyczna
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - - Witamy na naszej stronie
 Technikum klasa informatyczna w PZS 3
w Sobótce
 
 
Uczymy praktycznie języków obcych: angielski rozszerzony, niemiecki i rosyjski podstawowy Prowadzimy zagraniczne wymiany uczniów z Niemcami, Rosją i Ukrainą

NASZE ATUTY

 • jesteśmy blisko ciebie, dzięki nam oszczędzasz na uciążliwych dojazdach i ekonomicznie gospodarujesz swoim czasem
 • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele oferujący interaktywne metody nauczania
 • profesjonalnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego i zawodowego
 • zdawalność i jakość egzaminów naszych absolwentów jest porównywalna z poziomem regionu dolnośląskiego
 • oferujemy stypendia dyrektora dla uczniów osiągających wysokie średnie w każdym semestrze
 • rozwijamy zainteresowania młodzieży uzdolnionej indywidualnie
 • pomagamy w rozwoju młodzieży tymczasowo zagubionej, w sytuacjach kryzysowych
 • organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektów edukacyjnych
 • dbamy o edukację europejską, możesz uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych do Niemiec, Rosji i na Ukrainę
 • nie jesteśmy anonimowi, posiadamy wyróżniającą ocenę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

WSZYSTKIE NASZE DZIAŁANIA TO DOBRY POZIOM NAUCZANIA

Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES ZADBAMY O TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski absolwent zdobędzie umiejętności:
 • projektowania i tworzenia systemów baz danych
 • obsługi komputerów w różnych systemach operacyjnych
 • przeprowadzania prac optymalizacyjnych oprogramowania
 • konfigurowania sprzętu komputerowego
 • tworzenia aplikacji oraz interaktywnych stron www
Ponadto uczniowie technikum mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w kursach zawodowych (np. obsługa profesjonalnych programów komputerowych, barista, kurs barmański). Wszystko to dzięki uczestnictwu w unijnych projektach: Dolnośląska e-szkoła i Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

WARUNKI PRZYJĘCIA

na podstawie sumy punktów: z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego i z przedmiotów na świadectwie: do liceum: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub historia w zależności od profilu klasy do technikum: język polski, matematyka, język obcy, geografia lub informatyka w zależności od kierunku zawodowego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie (wydruk z systemu elektronicznego
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego (oryginał)
 • trzy zdjęcia

 

Dokumenty prawne Technikum

Podstawa programowa

Program nauczania przedmiotów zawodowych

Informator o egzaminie zawodowym

Program nauczania

Programy nauczania - nowa podstawa programowa

Regulamin praktyk zawodowych

gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.